cz / en

Deset základních sezení Rolfing

Dr. Ida P. RolfováIda P. Rolf ve svém celoživotním díle původně zavedla Strukturální integraci jako deset na sebe navazujících základních sezení, které tvoří uzavřený celek. Tato struktura více méně zůstala nezměněna do dnes a každý Rolfer ji více či méně respektuje a aplikuje tak, aby vyhovovala individuálním potřebám klienta.

V této sekci bychom Vám rádi stručně představili náplň jednotlivých sezení, abyste věděli co Vás zhruba čeká, začnete-li s procesem Rolfing. Berte prosím na vědomí, že Rolfer nemusí striktně dodržet to, co je zde napsáno a jednotlivá sezení pro každého člověka se mírně liší tak, aby mu přinesli maximum.

První sezení

Úvodní sezení je začíná celý proces a je obvykle věnováno seznámení Rolfera s klientem a klienta s Rolferem. Získání úvodních důležitých informací o klientovi, jeho zdravotním stavu a jeho motivaci projít sezeními Rolfing.

Věnuje se velká pozornost dýchání a oblasti hrudníku, povrchovým fasciálním tkáním, které dýchání mohou omezovat. Pracuje se s povrchovými fasciemi celého hrudníku, rameního pletence. Začíná se ovlivňovat vztah horní části těla a pánve tak, aby se začali balancovat v gravitačním poli, aby tělo mohlo fungovat co nejefektivněji. Pracuje se s křížovou kostí a krční páteří.

Podle možností klienta, by po prvním sezení klient měl získat větší důvěru k fyzickému vnímání svého těla. Mohl by začít pracovat a více si uvědomovat důležitost a funkci svého dýchání. A mnoho dalšího ...

Druhé sezení

RolfingV druhém sezení obvykle pracujeme s větším důrazem na spodní části těla - nohy a chodila. Necháváme klienta pocítit jak vnímá držení svého těla v nohách, v chodidlech. Jak vnímá rozložení váhy svého těla v chodidlech. Při práci se terapeuticky soustředíme na pojivové tkáně nohou a chodidel, klouby a svalové vzorce na nohou. Balancujeme vztah nohou a zbytku těla tak, abychom opět co nejvíce začali ovlivňovat držení těla a nastavovat správné a efektivní držení těla bez toho, aniž by se klient musel na něco vědomě během svého života soustředit.

Třetí sezení

Třetí sezení je obykle věnováno propojení předchozích dvou sezení a završení práce s víceméně povrchovými fasciálními strukturami. Pracujeme s celým tělem a snažíme se klientovi nechat pocítit a prožít rovnováhu mezi zadní a přední částí těla. Pocit, který by jej měl směrovat stále více do správné polohy a efektivního držení těla. Snažíme se opět nechat klienta vnímat důležitost dýchání, případně i chůze na držení těla a tělesné uvolnění tak, aby pak ve svém životě nemusel nic dělat vědomě. Aby jeho tělo pracovalo za něj.

Čtvrté sezení

Ve čtvrtém sezení sledujeme poprvé více hlubší stabilizační systém těla. Snažíme se s klientem začít pracovat na jeho vědomém vnímání stability, pánve a chůze. Pracujeme obvykle s mobilizací pánve, přitahovači stehen, fasciální sítí hlubších tkání hrudního koše a krku. Opět se hodně dotýkáme dýchání, tentokrát se snažíme, aby klient prožil stabilizační funkci dechu, to jak nám pomáhá držet nás bez úsilí zpříma.

Páté sezení

RolfingPáté sezení je pro mnoho klientů častokrát velmi neobyklé. Je to sezení, které staví na sezeních provedených dříve a dokončuje práci s pánví. Tentokráte však z horní poloviny těla. Pracuje se s fasciálními tkáněmi celé abdominální oblasti (břicha). S fasciemi vnitřních orgánů, tak aby měli svobodu pohybu (motilitu i mobilitu) jak jen to je přirozeně možné. Opět povzbuzujeme přirozenou funkci hlubokého stabilizačního systému, uvolňujeme vaziva, která vytvářejí strukturální omezení a blokují správou funkční rovnováhu kosterně svalového systému. Pracujeme i s fasciálnimi systémy orgánů uložených v hrudním koši. Klient by tak již měl pociťovat změnu v používání stabilitačního systému a daleko menší zatížení povrchových svalů při stabilizaci těla v gravitačním poli.

Šesté sezení

Při šestém sezení se věnujeme celé fasciální zadní lini těla. Tj. doslova od hlavy až k patě. Necháváme klientovi pocítit sílu jeho zad a zadní části těla. Sílu bez úsilí, sílu, která jej může bezpečně držet napřímeně, aniž by využíval svalové námahy. Pomáhame svými doteky klientovi, aby si tuto část těla uvědomil a pocítil. Uvolňujeme strukturální omezení a funkční bloky jednotlivých obratlů, ale opět i nohou a pánve.

Sedmé sezení

Sedmé sezení završuje cyklus všech sedmi základních sezení a čtyřech sezení, ve kterých se pracuje v hlubokých pojivových tkáních těla. Je převážně věnováno krku a hlavě - koruně těla, části, která velmi určuje kam tělo půjde a co je to napřímení. Uvolňují se strukturální omezení a funkční bloky obratlů krční páteře. Pracuje se s měkkými tkáněmi krku. Žvýkacími svaly a mimickými svaly. Balancuje se vazivo celého krania. S klinetem pracujeme na vnímání propojení hlavy a těla, prožití a uvědomění vůdčího principu hlavy a její role pro stabilizaci a funkci celého těla a správného držení těla. Vše se opět děje, jak už je v Rofingu principem, jemně a bez přehnaného úsilí nebo nějakých fyzických cviků.

Osmé, deváté a desáté sezení

Rolfing Před a PoPoslední tři sezení Rolfing jsou korunou celého systému Idy P. Rolf a koncepce deseti základních sezení Rolfing. Umožnují propojit vše, co bylo dosud uděláno tak, aby celá práce byla efektivní a umožnila klientovi pro něj maximální užitek z celého procesu. Završí se funkční propojení jednotlivých částí těla a to nejen pro stabilizaci a držení těla, ale i funkci při pohybu. Klient si více uvědomuje vyváženost funkčních svalových vzorců, uvolněnost pojivových tkání a strukturálních omezení a to jak lehké a přirozené je se hýbat a používat tělo bez přetěžování povrchových svalů určených hlavně pro silovou práci a ne už tak pro běžné držení těla nebo běžné pohyby.

Poslední tři sezení ze základních deseti sezení stavějící na předchozí práci dělají z celého systému Rolfing unikátní metodu, která mění fungování lidského těla, tak zásadně, že je není třeba v budoucnu již takto opakovat.