cz / en

Jak funguje?

RolfingStrukturu těla ovlivňuje během života mnoho faktorů. Je to nejen genetické dědictví, ale i životospráva a pohybové návyky, včetně osvojeného držení těla. Výrazným vnějším faktorem jsou také traumatické zážitky (úrazy, fyzický nebo emocionální stres).

Pojivové tkáně - zejména fascie reagují na všechny tyto faktory změnou struktury vláken. Ty části fasciální sítě, které vlivem zmíněných faktorů ztuhnou, tak zabraňují volnosti a pohybu. Následně se v těle vytváří nový - kompenzační pohybový vzorec, který spolu s gravitací mění držení těla, jeho tvar a funkci. Rolfing® dotykovou manipulací s fasciální sítí tyto ztuhlé části uvolňuje a napomáhá tělu najít efektivněji rovnováhu v gravitaci. Více informací o pojivových tkáních (fasciích) a videa naleznete v sekci Pojivové tkáně.


RolfingJednou z hlavních myšlenek procesu Rolfing je, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů a pojivových tkání, které jsou na něj připojeny. Představit si to můžeme na příkladu kempingového stanu (starší typ "A"). Stan nedrží tyče, ale stanové šňůry a gumy, respektive jejich napětí. Stejné to je i v naší tělesné struktuře. Zakřivení páteře, postavení pánve, postavení hlavy, nebo tvar klenby nohy jsou dány napětím svalů a pojivových tkání, které se ke kostem upínají. ROLFER ™ je školený vidět a měnit vztahy mezi svaly, pojivovými tkáněmi a kosterním systémem. Pomalým hlubokým tlakem rukou a jemným pohybem určitých svalů klienta pomáhá ROLFER snížit přilnavost vzájemně sousedících svalových partií. Tím snižuje jejich napětí a tak dává možnost tělu změnit kompenzační pohybové vzorce. Terapeutický proces vede k novému uspořádání celkové tělesné struktury klienta a umožňuje trvalé změny v organismu. Výsledkem bývá nejen vyléčení bolestných tělesných symptomů, ale i celkové zlepšení zdravotního stavu.