cz / en

Pojivové tkáně

Pojivové tkáněPojivová tkáň, předmět současných vědeckých výzkumů, je bílá hmota z rozdílnou mírou pružnosti a strukturou vláken připomínající hustou pavučinu. Propojuje a zároveň rozděluje tělo na funkční jednotky, formuje jeho celkovou strukturu a tvar. Tato hmota je součástí všech tělesných soustav a nazývá se - fasciální síť.

Jednou z charakteristik fasciální sítě je, že se neustále mění a přizpůsobuje v závislosti na individuálních požadavcích našich těl a gravitace. Na určité fyzické stresy reaguje produkováním materiálu, jehož úkolem je posílit stabilitu těla. Častokrát nadměrná produkce tohoto materiálu snižuje pružnost fasciální sítě a následně pohyblivost. Snížení pohyblivosti těla negativně ovlivňuje jeho vyvážení, pohybovou koordinaci a vůbec celkové fungování organismu, včetně dýchání, trávení, jeho psychické a emocionální kapacity.

Dr. Ida Rolfová ve své teorii poukazovala na úzký vztah pojivových tkání a zemské gravitace. Fasciální síť považovala za "orgán tvaru". Byla přesvědčena, že pro každého z nás existuje optimální přirozené vyvážení těla, které umožňuje zdravé fungování těla v interakci s gravitací. Narušení tohoto vyvážení vlivem vnitřních nebo vnějších faktorů vyvolává vnitřní stres a závažné napětí v organismu.

Pojivové tkáně a jejich funkce v lidském organismu jsou v současnosti předmětem nejnovějších výzkumů. Více se můžete dozvědět na www.fasciaresearch.com nebo www.fasciacongress.com

Pojivové tkáně - fascie


Stavba a biomechanika pojivových tkání - fascií a fasciální sítě

Na tomto videu výzkumníka a doktora Jean Clauda Guimeberteua můžete vidět doslova procházku pod kůží v žívém těle. Také se originál jmenuje STROLLING UNDER THE SKIN - LIVING FASCIA (Procházka pod kůží - živoucí fascie).

Podívejte se, jak vypadá konstrukce Vašeho těla a pohled pod kůži z trošku jiného pohledu, než si obvykle představujeme. Jak na tuto konstrukci nahlíží moderní věda? A jak se podobné modely objevují i v současné architektuře? Jaký v sobě tato architektura těla skrývá potenciál pro pohyb a odolnost vůči poškození?

To vše jsou teorie a pojmy, které využívá Rolfing ve své praxi, aby uspořádal fasciální síť tak, aby tělo pracovalo lehce a optimálně v gravitaci - našich pozemských podmínkách.


Tato část prezentace stejnojmenného videa mimo jiné ukazuje, jak obrovsky důležitý je pohyb fasciální sítě a jak tento pohyb doslova vyživuje naše tělo a slouží jako krevní pumpa tak, aby se krev dostávala tam, kde je jí třeba.

I tady je vidět velký přínos a efektivita Rolfingu, který přispívá ke zlepšení prokrvení a metabolismu celého těla tím, že uvolní nepohybující se vrstvy tkání a znovu umožní hladký a plynulý pohyb fascií.

„POVÍDÁNÍ O POJIVOVÉM CHMÝŘÍ" - Gill Hedley

Volný překlad a komentář videa Fuzz Speech (převzato ze stránek Světlany Bradáčové https://studiobalance.cz/cs/textyvideo.html), video obsahuje pohled na pitvané lidské tělo zemřelé osoby:

Každou noc – v prostoru mezi svaly (př.mezi různými hlavami čtyřhlavého stehenního svalu nebo mezi čtyřhlavým stehenním svalem a adduktory dolní končetiny ) – se tvoří z pojivové tkáně jakoby chmýří – pavučinky.

Tato místa se nazývají Intermuskulární septa. Jsou to místa, kde se fascie (pojivová tkáň) obalující se okolo svalu (hlavy svalu nebo svalové skupiny) potkává s jinou fascii obalující jiný sval/y. V těchto místech mohou k sobě fasciové vrstvy přilnout nebo se slepit. Dochází k tomu jestliže se nezávisle na sobě nepohybují. Důvodů proč se nepohybují jednotlivě je více: zvýšenná zátěž v danné oblasti (bez kompenzace), ochrana před bolestí, ale také osobností rysy a zvyky – temperament, způsob pohybu a vyjadřování se. Každé ráno, když se protahujeme – jednotlivé svaly a jejich části po sobě kloužou – tím rozpouštíme toto chmýří – pavučinky. Strečink a protahování jsou důležité.

Co se děje, když se stane úraz nebo vás začne bolet určitá část těla? – Ráno se neprotahujete, omezíte pohyb v místě bolesti…další den se neprotahujete – tedy už mezi svaly není chmýří jen za jednu noc…je tam „fuzz“ za dvě noci, za týden, za měsíc….za rok(y)! V tuto chvíli vám nepomůže jen streč, tady už je potřeba více – vrstva pojivové tkáně je mnohem silnější a svaly k sobě přilnuly tak, že vykonávají pohyb společně, popřípadě pohyb nevykonávají.

Méně pohybu těchto klouzavých ploch – přináší omezení rozsahu a způsobu našeho pohybu – vzniká tuhost. :) Tento proces tvorby chmýří a narůstání těchto pavučinek, jež způsobuje přilnutí až slepení jednotlivých svalových vláken, hlav svalů a svalů, někteří nazývají stárnutím. :) Manuální terapie (rolfing, masáže, fyzioterapie, atd.) pomáhají navrátit pohyb těm tkáním, které se „schmýřily dohromady“.

Když toto víte, můžete převzít zodpovědnost za tento „proces stárnutí“ a své „pojivové chmýří“. Protahujte se, pohybujte se, experimentujte také se svým vyjadřováním a zvyky (pozorujte jak chodíte, co se hýbe co ne a jak – zkuste rozhýbat nepohyblivé části vašeho těla) A jste-li hodně ztuhlí, nechte si pomoci – aby vaše tkáň byla schopná více pohybu oproti méně pohybu – prostě se rozpohybujte namísto abyste zakrňovali. J Oživujte se! J

A pokud cvičíte podle nějakého systému – Zkuste namísto pouhého vykonávání daného cvičení (které jde ruku v ruce se snahou „udělat to dobře“, „dokázat to“, „dokázat si“) objevovat – jde o proces korelace vašeho těla a daného cvičení, takové „ladění se dohromady“. Zkuste objevovat, co a jak lze, jde, nejde, šlo by…

Vědecké, řešeršní, shruntí architektury pojivových tkání ve svalově kosterní soustavě, přednášené panem Dr. T. Fridley na kongresu Fascia 2009. Shrnutí vychází z látky prezentované na kongresu Fascia v letech 2007 - 2009.